Bøghjort

Dyr og insekter » Biller » Bøghjort

Bemærk at der er kommet nyt banner på denne side.

Der kan indsættes særskilt banner til enhver side, hvis det ønskes.

Da Bodil fandt denne bille 1. august 2011, så var der både larve, puppe og bille i samme fund.
Den blev fundet i en stub fra et 70-80 års elmetræ, der blev fældet for cirka 10 år siden.
Lige da vi så dem troede vi, at det måske kunne være eghjort på grund af farven, men den skiftede meget hurtigt, se foto.

Bøghjort er på Rødlisten klassificeret til NT = Næste Truet, så derfor blev de efter fotografering igen sat ud i træstubben.